Nergis

Ergoterapi, kısaca “ergoterapi”, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini (Günlük Yaşam Aktiviteleri – GYA) daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmelerini desteklemek için kullanılan bir sağlık hizmetidir. Ergoterapi, bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve işlevsel bağımsızlıklarını sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlar.

Ergoterapistler, hastaların veya müşterilerin günlük yaşam aktivitelerinde karşılaştıkları zorlukları değerlendirirler. Bu aktiviteler kişisel bakım, ev işleri, iş yaşamı, hobiler ve sosyal etkileşim gibi geniş bir yelpazede olabilir. Daha sonra ergoterapistler, bireylerin bu aktiviteleri daha iyi gerçekleştirebilmeleri için stratejiler, cihazlar ve egzersizler gibi çeşitli yöntemlerle destek sağlarlar.

Ergoterapinin hedefleri arasında şunlar yer alabilir:

  1. Fonksiyonel Bağımsızlık: Bireylerin günlük yaşam aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak.
  2. Rehabilitasyon: Yaralanma, ameliyat veya hastalık sonrası bireylerin iyileşme sürecine katkıda bulunmak ve fonksiyonlarını geri kazanmalarını desteklemek.
  3. Engellerin Azaltılması: Fiziksel veya zihinsel engellerle başa çıkabilmek için bireylere stratejiler ve araçlar sunmak.
  4. Yaşam Kalitesi: Bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve onların topluma katılımını teşvik etmek.
  5. Hastalık Yönetimi: Kronik hastalıklarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve hastalığın günlük yaşam üzerindeki etkilerini azaltmak.

Ergoterapi, genellikle hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde ve evde sağlık hizmeti olarak sunulabilir. Ergoterapistler, hastaların veya müşterilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak özelleştirilmiş planlar ve stratejiler geliştirirler.