Nergis

Öğrenme güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma, yazma, mantık yürütme, problem çözme ya da matematik alanındaki yeteneklerin kullanımında zorluk yaşanmasıdır. Aynı zamanda, kişinin bilgiyi depolaması, işlemlemesi ve üretmesi konusunda da zorluk yaşamasına neden olmaktadır.

Öğrenme güçlüğü olan bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen modüller;

Öğrenmeye Destek

Okuma ve Yazma

Matematik

Sosyal Etkileşim

Dil ve İletişim

Erken Matematik alanlarında eğitim vermekteyiz.