Nergis

İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmada, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

işitme yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen modüller;

İşitme Eğitimi

Dil Eğitimi

Sosyal İletişim

Okuma Yazma Anlama

Matematik

Alanlarında eğitim vermekteyiz