İşitme Yetersizliği Olan Bireyler Destek Eğitim Programı

İşitme yetersizliği: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmada, dili kullanmada ve iletişimde güçlük nedeniyle bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

işitme yetersizliği olan bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen modüller;

İşitme Eğitimi

 Dil Eğitimi

Sosyal İletişim

Okuma Yazma Anlama 

Matematik

 Alanlarında eğitim vermekteyiz