Nergis

Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli bu duruma yol açan durumlara ise “Bedensel Engel” denir.

Farklı nedenlerle ve şekillerde ortaya çıkmış olan “Bedensel Engelleri” nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan, günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan her yaştaki bireye aşağıdaki alanlarda ve amaçlara yönelik rehabilitasyon desteği vermekteyiz.

– Sırtüstü Motor Beceriler

– Yüzüstü Motor Beceriler

– Destekli Oturma Kaba Motor Beceriler

– Desteksiz Oturma Kaba Motor Beceriler

– Emekleme Kaba Motor Becerileri

– Dizüstü Kaba Motor Becerileri

– Destekli Ayakta Durma Kaba Motor Beceriler

– Destekli Yürüme Kaba Motor Beceriler

– Desteksiz Yürüme Kaba Motor Beceriler

– Merdiven İnip Çıkma Kaba Motor Beceriler

– İleri Düzey Fonksiyonel Beceriler

– Çizim Becerileri Modülü

– Tutma Ve Bırakma Becerileri Modülü

– El Becerileri Ve El Göz Koordinasyonu

– Proprioseptif (Vücut Farkındalığı) Becerileri

– Taktil Sistem (Dokunma Duyusu) Becerileri Modülü

– Görsel Algılama Becerileri

– Vestibuler Sistem (Denge) Becerileri Modülü