Nergis

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınarak belirlenen modüller;

Öğrenmeye Destek

Erken Matematik

Birey ve Çevre

Dil,İletişim ve Oyun

Günlük Yaşam Becerileri

Öz Bakım Becerileri

Sosyal Beceriler

Toplumsal Yaşam Becerileri

Okuma ve Yazma

Matematik alanlarında eğitim verilmektedir.