Nergis

Zihinsel Engellilik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır. Zihinsel yetersizliği olan bireyler kendi içerisinde hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey, orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey olarak 3 gruba ayrılır.

Bu tanıma giren her yaştaki bireyin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız Eğitim Programımız ile

– Bilişsel Becerilere Hazırlık

– Özbakım Becerileri

– Günlük Yaşam Becerileri

– Toplumsal Yaşam Becerileri

– Dil Konuşma Ve Alternatif İletişim Becerileri

– Psikomotor Beceriler

– Sosyal Hayat

– Türkçe

– Matematik alanlarında eğitim verilmektedir.