Nergis

Doğumsal veya sonradan olan sebeplerden dolayı tıbbi olarak düzeltilemeyecek şekilde görme keskinliğinde anlamlı azalma olan ve bu nedenle yaşamını desteksiz sürdüremeyen kişiler ‘Görme Engelli’ olarak tanımlanır.

Görme yetersizliği olan bireyler için hazırlanan destek eğitim programı;

Öğrenmeye Hazırlık,

Psikomotor Beceriler,

Özbakım Becerileri,

Günlük Yaşam Becerileri,

Bağımsız Hareket Becerileri,

Sosyal Beceriler,

Türkçe

Matematik alanlarında eğitim verilmektedir