Bireysel Eğitim

Temel beceri ve kavramları kazandırmak

Öz bakım becerilerini geliştirmek

Bağımsızlığını ve özgüvenini desteklemek

Eğitim yeterliliklerini arttırmak

İletişim becerilerini ve sosyal becerilerini desteklemektir.